Logo Gewogen Woorden

Vermijden als jurist van ouderwets taalgebruik

Ben je als jurist ook zo gehecht aan het schrijven van mooi, maar ouderwets taalgebruik?

Als jurist probeer je vaak een combinatie te maken van meer ouderwetse woorden en begrijpelijke taal. Vaak is het schrijven van woorden als ‘hetgeen’ of ‘derhalve’ in een document wenselijk voor de interne lezer van je tekst, zoals een collega-jurist of manager. Een nadeel is echter dat je het de lezers van je tekst, zoals cliënten of inwoners, extra moeilijk maakt met die woorden.

Het is erg makkelijk om ouderwetse woorden te vervangen door moderne woorden!

Ik ga je leren hoe je begrijpelijke teksten schrijft, zonder je eigen stijl te verliezen. Kijk eens naar deze zinnen uit de juridische praktijk, met woorden die je als jurist waarschijnlijk heel gewoon vindt. Bij elk van de zinnen staat een alternatief dat voor de gemiddelde cliënt of inwoner prettiger leest en net zo professioneel oogt.

Voorbeeld 1:
Blijkens de jurisprudentie van de Hoge Raad is men bevoegd een overeenkomst aan te gaan.
Alternatief:
Zoals blijkt uit (of: gezien) de jurisprudentie van de Hoge Raad is men bevoegd een overeenkomst aan te gaan.

Voorbeeld 2:
In andere besluiten werden de onderhavige gronden voor afwijzing van de aanvraag niet gehanteerd.
Alternatief:
In andere besluiten werden deze gronden voor afwijzing van de aanvraag niet gehanteerd.

Voorbeeld 3:
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan uitsluitend een belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken.
Alternatief:
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan uitsluitend een belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken.

Ik daag je uit om met deze tips aan de slag te gaan, waardoor je een begrijpelijke tekst maakt voor je lezer!

 

mr. Eileen Jonker-Hofman

Cursus Begrijpelijk juridisch schrijven

Wil je meer weten over de cursus Begrijpelijk juridisch schrijven? Meer informatie over de cursus vind je op de website van Vuurtoren Cursussen.