Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten van GewogenWoorden.nl. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te accepteren.

De eigenaars van GewogenWoorden.nl zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wat zijn onze contactgegevens?
Verwerkingsverantwoordelijken: drs. N. W. Baars-Verbrugge en mr. E.R. Jonker-Hofman, per adres Lindenhof 9, 8051 DD  Hattem. Telefoonnummer: 06-53 48 44 86. E-mailadres: email hidden; JavaScript is required.

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door GewogenWoorden.nl is dat u ons toestemming heeft gegeven en/of dat u een overeenkomst met ons aangaat. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Werk- of privéadres
  • E-mailadres

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • diensten en producten aan u te leveren;
  • u te bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • het afhandelen van uw betaling; of
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
GewogenWoorden.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?
GewogenWoorden.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u hiervoor in een bepaald geval ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven om onze diensten of producten aan u te leveren.

Wij geven geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties.

Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GewogenWoorden.nl. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar email hidden; JavaScript is required.

Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

GewogenWoorden.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via email hidden; JavaScript is required.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 januari 2021.